Меню Затваряне

Технически анализи

Изследвания за миграция –  Argus Analyzes Service GmbH

Въпросът с миграцията на компонентите на печатарското мастило и качеството на отпечатъка на всички нива е по-актуален от всякога. Целта е да се гарантира най-високата възможна надеждност на процесите в производствената верига. В тези случаи Argus Analyzes Service GmbH (дъщерна компания на J+S) е правилният контакт.

Технически анализи

С изследването на миграционните процеси даваме важна информация при атрактивно съотношение цена / производителност и за много кратко време дали отпечатаната проба е допустима за хранителния или фармацевтичния сектор. 

Обширно ноу-хау и опита по направа на печатарски мастила се съчетават с най-новите  и актуални знания от областта на анализа. Като основни технологии са използвани хроматография и мас-спектрометрия. Използваме аналитичния метод на хроматография в комбинация с мас-спектрометрия. Хроматографията служи за разделяне на сместа от вещества в техните отделни компоненти. След което масспектрометрията предоставя информация за масата на отделените вещества. Подобно на пръстовия отпечатък, мигрираните вещества се характеризират и идентифицират въз основа на техния модел на фрагментиране.

Освен това Argus Analyzes Service GmbH Ви предлага допълнителни анализи извън зоната на печатарското мастило, като например качествени и количествени анализи на вещества и примеси

Обучения

Щастливи сме да предадем знанията и опита си! Възползвайте се от широката компетентност на нашите специалисти. Постигнете оптимални резултати чрез задълбочени познания.

Предлагаме Ви индивидуално разработени теми, които можете да избирате според Вашите индивидуални желания, напр. теми от „Общи печатни процеси и мастила“, „Управление на цветовете на печат“, „ LMI мастила и лакове/регулации“ и др.

Технически анализи

Измерване на качествата на водата в печатницата, технически анализи

Отговаряйки на принципа на офсетовия печат – отблъскване на вода и мастило, водата за печат трябва да отговаря на определени характеристики. В много случаи трябва да бъде специално подготвена. Необходими са и специални водни добавки.

Изпратете ни проба от „Вашата вода“, ние ще замерим обща и карбонатна твърдост, Ph, електропроводимост.

На база на изходните замервания ще Ви дадем препоръки за обработка на водата и ще Ви предложим съответни добавки.