Меню Затваряне

Смесване на мастила за офсетов печат

При необходимост от смесване на мастила за офсетов печат, може да се доверите на нашия опит. Разполагаме с модерно оборудвана смесителна станция – уред и софтуер за замерване на цвета, пробно печатна машина, машина за измерване на разход на мастилото, прецизни везни, вибрационни и механични миксери.

Предлагаме разработване на цветове по индивидуално задание – цветове на Pantone, HKS или „цвят на клиента“ върху специфични за клиента субстрати.

смесване на мастила за офсетов печат
смесителна станция за офсетови мастила

За прецизно рецептиране поради голямото многообразие на материали е необходимо да се адаптират рецептите на съответния материал. Една и съща рецепта може да бъде отпечатана върху различни материали, напр. редица цветове, отпечатани на хартии с промазка или без изглеждат значително по-различно. Затова предлагаме на нашите клиенти корекция на цвета според нуждите.

В допълнение към стандартните основни цветове е наличен богат избор от така наречените „устойчиви“ мастила. Напр. в случаите, когато крайният печатен продукт изисква мастило с висока степен на светлоустойчивост.

Винаги търсим информация и съобразяваме рецептурата на мастилото с последващите обработки – дисперсионен, UV лак, ламинат и т.н.

Разполагаме с възможност за разработка на мастила върху метализирани хартии и картони, като освен тона на мастилото съобразяваме съхнене, крайно приложение и изисквания.

скала мастила

Предлагаме и смесване на „метални“ мастила по скалите Pantone Metallics Plus и Pantone Premium Metallics.

За да сме Ви максимално полезни в разработването на Ваш собствен цвят, се нуждаем от точно задание с максимална информация, печатна мостра, оригинален материал за работа.

Всички рецептури се съхраняват с оригинален индивидуален номер и отпечатък. Така имаме пълна повторяемост на цвета дори и след дълъг период от време.