Меню Затваряне

Водни добавки

Внимателно подбираме водните добавки, водени от поредица от изисквания, които една модерна добавка трябва да изпълнява:

Водни добавки
 • стабилизиране на стойността на рН в оптималните за печат граници /рН 4,8-рН 5,3/
 • намаляване на повърхностното напрежение за по-добро омокряне и контрол на емулгиране на мастилото. Осигуряването на добър баланс вода/мастило води до по-малко макалатури и отпадъчни листа.
 • да пренася коректното количество вода към пластината /при нормални настройки на печатната машина/
 • редуциране на количеството изопропилов алкохол, печат без IPA
 • защита на печатната пластина от корозия
 • защита от образуване на миризма и утайки във водния кръг
 • предпазване от отлагане на тежки, неразтворими калциеви соли /оголване на валците/
 • минимизиране на проблема с трупане на мастило върху гуменото платно

Предлагаме:

 • водни добавки за офсетов листов печат
 • водни добавки за офсетов ролен печат
 • водни добавки за редуциране или без IPA
 • подходящи за UV и/или LED мастила
 • за непопиващи повърхности с добавен съхнител
 • пълен обем помощни средства за воден кръг – миещи средства, втвърдители, антипенители, IPA и заместители на IPA
 • Isega сертифицирани продукти

Свържете се с нас за определяне качествата на Вашата вода и определяне на точната водна добавка