Меню Затваряне
смесване на мастила за офсетов печат

Смесване на мастила за офсетов печат

Предлагаме разработване на цветове по индивидуално задание – цветове на Pantone, HKS или „цвят на клиента“ върху специфични за клиента субстрати.

Технически анализи

Технически анализи

Предлагаме анализи във и извън зоната на печатарското мастило, като например качествени и количествени анализи на вещества и примеси, измерване на качествата на водата в печатницата и различни обучения.