Меню Затваряне

Надградете дигиталните си довършителни процеси

В много отношения производството на етикети, посредством дигитален печат, се определя като многослоен шедьовър. Това е така защото всеки слой се проектира по начин, който да придава естетическа и/или структурна стойност. 

През годините технологиите на водна, UV и солвентна основа са създали възможности, които са преминали тестовете на времето. На дневен ред стои въпросът дали можем да използваме методите на цифровия печат, за да създадем сигурен продукт? Дали различните мастила, праймери и методи на фиксиране могат да се комбинират с аналоговите лепила, лакове и т.н. за покриване на същите функционални изисквания? 

Актуалните в момента цифрови способи обединяват няколко типа тонери и мастила, които се различават по своята структура. 

Постигането на оптимални резултати е свързано с избора на правилната формула.  UV флексо мастилата същите ли са като UV IJ мастилата? Бих ли използвал едно и също лепило, а един и същ лак? Разбира се, може и да работи, но какви са компромисите? 

В тази статия, подготвена от Kurt D. Hudson (ръководител ключови клиенти на Actega Северна Америка), се разглежда използването на инструменти и процеси, които позволяват възпроизвеждането на функционални слоеве именно при дигиталния печат.

Всичко започва с основата

Разговорът за праймерите, често води до разделения в мненията. Простият факт е, че независимо от технологията за цифров печат, използването на праймер (независимо дали се нанася преди или по време на печат) създава по-равномерна повърхност и дава възможност за потенциално по-високо качество на печат и последващи облагородяващи ефекти. Праймерите имат различни механизми за закрепване на мастилото, контролират разливането, фиксирането и движението му по време на печат и при последващите обработки. По подобен начин всеки защитен лак следва да бъде от една страна съвместим с типа мастило, от друга да се имат предвид механизмите и целта на праймирането. Ето защо съвместимостта на технологията на печат е от ключово значение.

Съвместимост между мастила и лакове

Почти всички защитни и ефектни лакове за аналогов имат своя версия и за дигитален печат. Освен ако не е доказано обратното, отново трябва да отбележим, че приложимостта при едно технологично решение не означава автоматично, че то е подходящо и за друг тип печат. При цифровия такъв се тества адхезия към конкретен тип мастила, защитеност срещу топлина, способност от нарушаване при химическо или водно взаимодействие и други специфични параметри. Характерно предимство на конвенционалните мастила е, че дават по-широко поле за работа. Науката реология дава отговора при използването на богата гама от съставки за подобряване на адхезията и издръжливостта като цяло. Дигиталните мастила имат по-тесен обхват на взаимодействие с различните суровини. Въпреки това очакванията от облагородяването на цифрово отпечатана продукция са за трайност, естетически и функционални свойства. Най-важното е да се постигне оптимално свързване между мастила и лакове, така че да се образува допълваща структура, която смекчава или дори премахва присъщите недостатъци на конкретни химикали в мастилата за дигитален печат. Това, върху което трябва да се наблегне е фактът, че лак, подходящ за един вид мастилна химия, най-вероятно няма да предаде същите свойства и характеристики, като лак, използван при друга такава.

В подкрепа на горното представяме и един пример. Когато се произвежда етикет за вино с UV флексо мастила е нужен лак с по-голяма твърдост, водоустойчивост, устойчивост на драскане и нисък коефициент на триене. При използване на електрофотографски тонер, лакът трябва да бъде с горните параметри, но да бъде и гъвкав. Разликата между двете решения ще бъде в типа на вложените системи смоли. Твърдост и здравина са два различни параметъра и използването на неправилна формула ще влоши крайния резултат.

Корона третиране

Често сме свидетели на закупени скъпи довършителни линии без модул за коронизиране. В болшинството случаи това може да причини главоболия в последствие и потвърждава максимата „плати сега, за да не плащаш по-късно“. Наличието на коронизиращ модул  подобрява адхезията на лаковете и лепилата върху цифровите мастила. Причината е, че мастилата изискват добавки и химия, които способстват те да се доставят, задържат и закрепват към субстрата. Традиционните мастила също имат нужда от подобни компоненти, но при цифровите тази нужда е доста по-изразена. Това прави полагането на лепила и лакове след дигитален печат да не е толкова лесно постижимо, а използването на корона е много ефективен и сравнително евтин способ. По този начин се създава повърхност, готова за закрепване, която може да гарантира равномерно покритие върху цифровите мастила.

Разходите за лакове и лепила са другата причина да се използва подобно предварително третиране. Без прилагането му е необходимо добавяне на модификатори на повърхностното напрежение, добавки за ускоряване на адхезията, повърхностно активни материали и други, чрез които да се създаде химия, която да си взаимодейства правилно с дигиталните мастила. Изброените добавки са едни от най-скъпите суровини и всяка от тях неизбежно покачва разходите за облагородяване. Ето защо изборът е между плащане в началото за подходящо технологично оборудване или в последствие за силно модифицирана химия. Проучванията показват, че възможността за технологично третиране чрез корона ефект би се изплатила в рамките на 18 месеца при двусменен режим на работа. Възвращаемостта би дошла от използването на по-традиционни химикали в лаковете, за сметка на по-скъпите модификатори. Друга убедителна причина се крие във възможността за използване на по-широка гама химикали за лакове и лепила за дигитални мастила върху предварително обработени повърхности. Студеното фолио, главно поради спецификата на лепилото, е сериозно предизвикателство без предварително корона третиране. Тактилните лакове или тези придаващи ефект „soft touch“ са изключително чувствителни и без обработка могат да се изтрият лесно или да не бъдат достатъчно релефни. При някои видове третирането би могло да бъде в по-слаба степен и самите производители на цифрови мастила посочват това в своите спецификации. При всички случаи корона третирането е от съществено значение, както за разходите, така и за качеството на готовия продукт.

Заключение

Дигиталният печат е много ефективен, но той променя детайли от работния процес и необходимите технологични решения за печат. Независимо от избраната технологията за дигитален печат DEP, LEP, UV IJ или AQ IJ , използваните лакове UV, UV-LED или дисперсионни, наличие на праймер, корона модул и дали довършването се извършва като част от процеса на отпечатване или отделно, крайният клиент очаква същите или дори по-високи производителност и качество от дигитално отпечатаните решения. Те трябва да предлагат характеристиките, които дават аналоговите решения. Успехът се постига с подходящите инструменти, а нашата мисия е да помогнем в определянето на правилната формула, която да оптимизира разходите и да подобри качеството в зависимост от наличната технология за печат.