Меню Затваряне

FoodClass - сертифицирани UV лакове за хранителни опаковки

FoodClass е серия сертифицирани UV лакове за хранителни опаковки за индиректен контакт със сухи и съдържащи мазнина продукти без функционална или абсолютна бариера. Задължително изискване според регламентите е опаковките да не пренасят съставки върху храната в количества, които биха могли да застрашат човешкото здраве; да променят недопустимо състава на храната или да влошат органолептичните ѝ характеристики. Лаковете със знак за качество FoodClass® в продуктовото портфолио на Actega отговарят на нормативните изисквания и специфичните граници на миграция, което е потвърдено с многократно проведени тестове.

Най-безопасният начин за полагане на UV лак върху опаковки на храни е чрез осигуряване на бариера. В повечето случаи картонената опаковка действа като вторична опаковка, но липсата на специфична бариера допуска използване единствено на подходящи за целта UV лакове, отговарящи на приложимите разпоредби за опаковане на храни. Важно е да обясним, че тези бариери биха могли да бъдат абсолютни или функционални. Непропускливи материали, като метал или стъкло гарантират абсолютна бариера срещу трансфер. Функционалната бариера също е отговорна за това опаковките на продукти с готова храна да бъдат съобразени със законовите изисквания. Тук говорим за опаковъчни структури, предотвратяващи навлизането на потенциално рисковите вещества в храната.

Съществен фактор при серията сертифицирани UV лакове за хранителни опаковки Actega FoodClass® е използването на високо реактивни суровини (минимум трифункционални). Те се интегрират изключително добре в лаковете, с което се постига ниска миграция. Това ги прави напълно подходящи за използване при печат на опаковки за храни. Фотоинициаторите в тези лакове осигуряват по-нисък миграционен потенциал във втвърдения покривен лак. Високите нива на акрилни мономери са гаранция за стабилните връзки между отделните съставни елементи във формулата на продуктите в серията.

Самите фотоинициатори не бива да се оценяват само според техния молекулен размер. Важно е да бъдат добре интегрирани в състава на лака, което гарантира ниските нива на миграция. Пример за това са фотополимеризиращите свързващи агенти с включени фотоинициатори. Важно е този подход да се прилага за всички компоненти на лаковете (свързващи вещества, мономери и добавки).

При използването на UV лакове за хранителни опаковки е необходимо да се спазят изискванията на редица директиви и правила. Сред тях са:

Решението, което ние препоръчваме е серията безопасни лакове FoodClass®

Групата сертифицирани UV лакове за хранителни опаковки Actega FoodClass® е отличен избор за производители на храни, които са задължени да спазват сериозните регулаторни изисквания към опаковките на своите продукти. В Actega е внедрена модерна система за управление на риска, чрез която се оценява въздействието не само на веществата, преднамерено добавени по рецептура (IAS), но и на тези, които могат да бъдат „привлечени“ към продукта (NIAS). За по-голяма производителност и по-високи скорости в процеса на печат, работният диапазон на всички лакове е конкретно дефиниран.

Свържете се с нашия екип, за да отговорим на всички допълнителни въпроси относно предлаганите от нас сертифицирани UV лакове за хранителни опаковки Actega FoodClass®.